Gıda zehirlenmesi her yıl 95 milyar dolar iş gücü kaybı oluşturuyor

Güvenli olmayan gıdalardan kaynaklı hastalıklar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 600 milyon vaka hastanelere başvuruyor. Bu kişilerden 420 bini yaşamını kaybederken, güvensiz gıdalar, 5 yaş altındaki çocuklar için en büyük tehdide neden oluyor.

Gıda zehirlenmesi her yıl 95 milyar dolar iş gücü kaybı oluşturuyor

İSTANBUL-NURULLAH SARI(YSM) - Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya ge­nelinde, yılda 125 bini 5 yaş altında 420 bin ki, güvenli olmayan gıdalar nedeniyle yaşa­mını yitiriyor. Son tahminler, gü­vensiz gıdanın etkisinin, düşük ve orta gelirli ekonomilerde her yıl yaklaşık 95 milyar dolar civa­rında üretkenlik kaybına neden olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda güvenliği, hastalık­ların önlenmesi ve sektörler ara­sında bu konudaki işbirlikçi yak­laşımların tartışılması amacıy­la her yıl 7 Haziran’ı Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutluyor. Güvensiz gıda tüketiminden kay­naklı sorunlara dikkat çekilen uluslararası günün bu yılki sloga­nı “Gıda Güvenliği: Beklenmedik Durumlar İçin Hazırlık Yap” ola­rak belirlendi.

Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Bilimsel İletişim Yöneticisi Uzm. Dyt. Özge Dinç Coşkun, ta­ze sebze ve meyve çeşitliliğinin arttığı yaz ayları için, temel hij­yen kuralları başta olmak üzere tedbir alınması uyarısında bulu­nuyor. Coşkun, gözle görüleme­yen bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerin bozulmuş gıda ve suyla vücuda girmesiy­le bulaşıcı hastalıkların oluştu­ğuna vurgu yaptı.

Coşkun sözle­rine şöyle devam etti: “Organik gübre, sulama için kullanılan su, depolama, taşıma için kullanı­lan kaplar, araçların yüzeylerin­deki mikroorganizmalar ile ürü­nü alanların ellerindeki mikrop­lar, besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Dünya genelinde her 10 kişiden 1’i, zararlı maddelerin bulaştığı gıdalar nedeniyle has­talanıyor. Bakteriler, virüsler, parazitler veya ağır metallerle kontamine olmuş gıdaların tü­ketilmesi, 200'den fazla hasta­lığa neden oluyor.

Dünya nüfu­sunun yüzde 9’unu oluşturan 5 yaşın altındaki çocuklar ise gü­venli olmayan gıda tüketimi kay­naklı sorunlardan en fazla etki­lenen kesimi oluşturuyor. Bu ço­cuklar hastalık yükünün yüzde 40’ını taşırken, güvenilir gıdaya erişememe ve yetersiz beslen­me nedeniyle ölüm riski bu yaş grubunda daha yüksek oranlara ulaşıyor.”

Coşkun, gıda güvenliğinin ha­fife alınmaması gerektiğine, so­runların basit tedbirlerle derin­leşmeden önlenebileceğine dik­kati çekti. Pişirilmeden tüketilen taze meyve ve sebzelerin temas ettikleri her kalıntıyı vücuda ta­şıdığını belirten Coşkun, özellik­le yaz aylarında dışarıda açık sa­tılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmasını önerdi. Coşkun, tüketicilere risklerin azaltılması için şu önerilerde bulundu:

  • Alışveriş yaparken, taze gö­rünen ve iyi durumda olan meyve ve sebzeleri seçiniz, kötü kokulu, açıkça hasar görmüş veya küflü besinleri satın almayınız.
  • Paket içerisindeki sebzelerde sıvı birikimi, sebzelerin yıkandı­ğını ancak yeterince kurutulma­dığını, bu nedenle küflenme ris­ki taşıyabileceğini gösterir. Bu tür ürünleri satın almaktan kaçınınız.
  • Ürünleri eve getirdiğinizde bekletmeden temiz, soğuk (5 °) bir buzdolabına yerleştiriniz.
  • Çabuk bozulma potansiyeli olan, et, yumurta, süt ve balık gi­bi besinleri açıkta bekletmeyiniz.
  • Elma ve havuç gibi bazı mey­ve ve sebzeler uzun süre bozul­madan saklanabilir, ancak çoğu ürünün birkaç gün içinde kulla­nılması gerektiğini unutmayınız.
  • Daha fazla olgunlaşma ge­rektiren muz, domates veya mey­veleri oda sıcak­lığında tutmaya özen gösteriniz.
  • -Yemeden önce meyve ve sebzeleri bol ve temiz akan suda yıka­yınız. Dış yaprakları veya kabuk­ları soyup atınız. Kavun, karpuz, elma veya havuç gibi sert yüzeyli sebze ve meyveler için sebze fırça­sı kullanınız.
  • Küçük ve daha hassas mey­veler için bir kevgir kullanarak durulanmasını sağlayınız ve za­rar görmesini en aza indiriniz.
  • Çapraz bulaşı önlemek için, çiğ ürünleri doğradığınız tahta ve bıçağı diğer bir besin için kullan­madan mutlaka iyice yıkayınız.
  • Hazırlanan meyve salataları­nı ve diğer kesilmiş ürünleri, servis edilene kadar buzdolabında sak­layınız, 4 saatten fazla buzdolabı dışında beklediyse, tüketmeyiniz.

YSM HABER MERKEZİ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER