Orman parklarının işletilmesiyle ilgili hususlar belirlendi

Devlet ormanlarında mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine ve iptaline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Orman parklarının işletilmesiyle ilgili hususlar belirlendi

ANKARA-MUHSİN ÖZDÜR(YSM) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan "Orman Parkları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, devlet ormanlarında OGM tarafından mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına, planlarının uygulanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine, işlettirilmesine, yönetilmesine ve iptaline ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, rekreasyonel kaynak değerlerine sahip orman alanlarında işletme müdürlüğünce düzenlenen orman parkı teklif raporu ve ekleri, özel kanunlarla belirlenen alan ve sınırlar ile koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan gerekli izin ve görüşler alınarak, bölge müdürlüğünün görüşüyle OGM'ye gönderilecek.

OGM'nin uygun bulunması halinde teklif edilen orman alanı, "orman parkı" olarak ayrılacak.

Orman parklarının doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak yönünden planlanmasına ve projelendirilmesine ait iş ve işlemler, OGM merkez ve taşra birimlerince yapılacak veya yaptırılacak.

Orman parklarında, özel kanunlarla belirlenen alan ve sınırlar ile koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan uygun görüş almak kaydıyla gerekli hallerde sınır değişikliği OGM onayı ile yapılabilecek.

Sınır genişletme talepleri, orman parkı alanının verilen hizmetler bakımından yetersiz kalması, ziyaretçi potansiyelinin ve faaliyetlerinin artması, farklı fonksiyon ve rekreasyonel ihtiyaçların karşılanması, düzensiz ve kontrolsüz faydalanmanın önüne geçilmesi ve benzeri nedenlerle değerlendirmeye alınabilecek.

Orman parkları yılda en az 1 kez denetlenecek

Orman parkları işletmecilikleri kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Bu yerlerin işletmeciliği, sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl bitmeden ve sözleşmenin bitimine 6 ay kala devir edilemeyecek.

İşletmeci her yıl, yıllık kira bedelinin yüzde 5'i tutarında ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak sözleşme süresince kira ödeme dönemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili hesabına yatıracak.

Orman parkları, komisyon tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek.

Çadır, lüks çadır ve karavan alanları

Orman parklarında, ihtiyaç olması halinde sözleşmeler çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının yapılabileceği şekilde tekrar düzenlenebilecek.

Yıllık kira bedelinin yüzde 25'inden az olmamak üzere, bedel tespit komisyonlarınca çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının bedelleri tespit edilerek yıllık kira bedeline eklenecek ve konu ile ilgili maddeler ek sözleşmede düzenlenecek.

Orman parklarına ve ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerden giriş ücretlerinin alınıp alınmaması konusunda OGM yetkili olacak.

YSM HABER MERKEZİ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER