En büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olacağız

Galata Wind Enerji, 2021’de yenilenebilir enerji kaynaklarında yeni projelerle büyümeyi hedefliyor. Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan, “Türkiye’de en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olmak adına potansiyel büyüme alanlarına odaklanıyoruz” diyor.

En büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olacağız

İSTANBUL-TURGUT ERDİNÇ(YSM) - Galata Wind Enerji; çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir iş modeliyle Türkiye’nin temiz elektrik sağlayıcısı olma ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimiyle öne çıkan Galata Wind, Doğan Holding’in Birleşmiş Milletler (BM] nezdinde küresel düzeyde yürütülen, 2050’ye kadar sıfır karbonlu ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumunda.

Galata Wind, kısa süre önce halka arz sürecini de başarıyla tamamladı. Halka arza toplamda sekiz kat talep gelirken toplam halka arz büyüklüğü ise 811 milyon TL oldu. Galata Wind, Türkiye’nin ilk yeşil halkı arzı olma özelliğine de sahip.

Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan; toplam 269 MW kurulu güçle, yıllık yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi ürettiklerini ve yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağladıklarını söylüyor.

“Yüksek kârlılığımız ve öngörülebilir nakit akışlarını destekleyen yatırımlarla Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi olmayı hedefliyoruz” diyen Kuyan, potansiyel büyüme alanlarına odaklandıklarını ve şirket satın alma planları olduğu bilgisini de veriyor. Burak Kuyan ile Galata Wind’in yeni dönem iş planlarını, hedeflerini ve büyüme stratejilerini konuştuk.

Galata Wind Enerji’den bahsedebilir misiniz?

Galata Wind Enerji olarak yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapıyoruz. Portföyümüzde toplam 269 MW kurulu güce sahip, Bandırma/Balıkesir, Mut/ Mersin ve Nilüfer/Bursa’da olmak üzere üç adet Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunuyor. Bu santrallardan Mersin RES hariç, tüm santrallarımız YEKDEM kapsamında bulunuyor.

Galata Wind olarak toplam 269 MW kurulu gücümüzle yıllık yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretiyoruz ve yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Bu arada Galata Wind, Doğan Holding’in BM nezdinde küresel düzeyde yürütülen, 2050’ye kadar sıfır karbonlu ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumunda.

Farkınız nedir?

Doğayla uyumlu gelecek vaat eden, temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Rekabetteki en önemli farkımız, rüzgâr ve güneş türünde yüzde 100 yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmemiz.

Yaptığı yatırımlarla büyüyen Doğan Grubu’nun yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi olan Galata Wind Enerji’nin dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olduğunu ifade ediyoruz.

2020’de ciro ve kârlılık performansınız nasıl gerçekleşti?

Toplam net satışlarımız 2019’da 248,4 milyon TL iken 2020 sonunda yüzde 33,8 artışla 332,4 milyon TL’ye yükseldi. Bu artış, elektrik gelirlerimizin artışından kaynaklandı. 2019 sonunda 173,5 milyon TL olan brüt kârımız, 2020 sonunda yüzde 40,5 artışla 243,7 milyon TL’ye, brüt kâr marjımız yüzde 69,8’den yüzde 73,3’e çıktı.

2018 sonunda 33,5 milyon TL olan, 2019 sonunda 64,3 milyon TL’ye yükselen net dönem kârımız ise 2020 yılsonunda yıllık bazda yüzde 143,3 artarak 156,4 milyon TL’ye ulaştı. 2018, 2019 ve 2020’de FVAÖK’ümüz ise sırasıyla 146 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL oldu.

2020’de ne kadar elektrik ürettiniz?

2019 sonunda 559 bin 667 MWh olan elektrik enerjisi üretimimizi 2020’de yüzde 7,40 artırdık ve 601 bin 120 MWh elektrik enerjisi ürettik. 2020 sonunda portföyümüze bir adet daha RES katarak rüzgâr gücümüzü yaklaşık yüzde 40 artırdık.

Devreye aldığımız Taşpınar RES’te son teknoloji Nordex N149 türbinler kullanıldı. Bu türbinlerin kanatları 75 metre ve yerden yüksekliği yaklaşık 200 metre. Türkiye’de bu modelde ilk kanat bizim projemiz için üretildi. Tüm rüzgâr santrallerimiz konum olarak ülkemizin verimli yerlerinde. Güneş santrallerimiz de yine Türkiye ortalamasının üzerinde üretim yapıyor.

2021 ajandanızda öne çıkan başlıklar neler?

Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıt kaynaklı elektrik enerjisi üretimine yapılan yatırımlar küçülürken biz de yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da 2021’de katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

2021’de bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projelerle yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak üzerine çalışıyoruz.

Mart 2021’de, 2020’nin sonunda kısmen devreye aldığımız 67,2 MW kurulu gücündeki Taşpınar RES’i tamamen devreye aldık. Şimdi rüzgâr santrallerimizin içinde Hibrit Yönetmeliği kapsamında güneş panelleri kurmak için proje geliştirme çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca alt markamız Sunflower ile grup şirketlerimizin çatılarına GES kurmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz.

Sunflower odağında planlarınızı özetler misiniz?

Dağıtık enerji işine odaklandığımız Sunflower şirketi Galatawind’in altında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin temiz enerji sağlayıcısı olmak için çıktığımız bu yolda Sunflower ile ticari ve endüstriyel çatı güneş projelerini, kullanıma soktuğumuz 110 kW’tan 1 MW hedefine ulaştırmak, her evin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamak için çalışıyoruz.

Bu çerçevede şubat ayında merkezimizin bulunduğu binanın üstüne 100 kW gücünde GES kurulumu gerçekleştirdik. Doğan Holding merkezi, şimdi elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu çatıya kurduğumuz güneş enerjisi sisteminden elde ediyor. Sadece kendi grup şirketlerimizde 1 MW’ın üzerinde projelendime yaptık. Bu projelerin uygun görülen kısmını kurmayı ve 2021 içinde grup dışı projelendirme ve kurulumları artırmayı hedefliyoruz.

Uzun vadede Türkiye ve yurtdışına yönelik nasıl bir yol haritası belirlediniz?

Yüksek kârlılığımız ve öngörülebilir nakit akışlarını destekleyen yatırımlarla Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de en büyük yenilebilir enerji üreticilerinden biri olmak adına potansiyel büyüme alanlarına odaklanıyoruz.

Yenilenebilir alanda yeni şirket satın alım fırsatlarını değerlendirmek için proje ve geliştirme ekibimiz yatırım kriterlerimize uyan yurtiçindeki ve yurtdışındaki fırsatlar için piyasayı sürekli takip ediyoruz. Halihazırda Türkiye’de, Balkanlar’da ve İtalya’da çeşitli gruplarla görüşmelerimiz ve detaylı inceleme süreçleri devam ediyor.

Büyüme fırsatlarını hangi alanlarda görüyorsunuz?

Güneş enerjisi tarafında YEKA fırsatlarını değerlendirmek için yedi şehirde toplam 150 MW’lık kapasite için yarışma başvurusu yaptık. YEKA’ları da ek bir büyüme alanı olarak görüyoruz. Mart 2020’de resmi gazetede yayımlanan ‘Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ uyarınca da aynı üretim lisansı altında mevcut santrallere farklı teknolojilerle ek kapasite eklenmesine izin verildi.

Böylece mevcut rüzgâr santrallerimiz içine güneş santralleri kurabilme fırsatı doğdu. Biz de mevcut santrallerimize 25 MW’lık ek güneş santralleri kurmayı planlıyoruz. Bu ek kapasite artışının 20 MW’lık kısmı Taşpınar RES projesine, 5 MW’lık kısmı Mersin RES projesine yapılması planlanıyor.

Mersin RES santralimizde de şebekeye verebileceğimiz üretim kapasitesini artırmak için zin ve başvuruları gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 MW ek güç için ön izinleri aldık. Bu santralimizin elektrik üretiminin ortalamada yaklaşık yüzde 10 artmasını bekliyoruz.

“FOSİL KAYNAKLARA YATIRIM YAPMAYACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUZ”

“Galata Wind, bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo Eiris ile kapsamlı bir sürdürülebilirlik derecelendirmesi denetleme sürecinde. Şirketimiz bu sürecin ilk aşaması olan ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda 57/100 ÇSY notu alarak ‘Güçlü / Robust’ kategorisinde yer aldı.

Bu süreçte uluslararası düzeyde; yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağımızı, operasyonel karbon emisyonlarını (Kapsam 1) 2025 sonuna kadar sıfırlayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Yine karbon salınımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp, karbon kredilerini onaylatmak, merkez yönetici kadrolarımızdaki kadın oranını iki yıl içerisinde yüzde 30’un üzerine çekmek ve yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurmak da taahhütlerimiz arasında yer alıyor.”

TÜRKİYE’NİN İLK YEŞİL HALKA ARZI OLDU

  • Paylarımızın halka arzı kapsamında izahname onayı için 4 Mart’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduk. 8 Nisan’da halka arz başvurumuz SPK tarafından onaylandı. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde paylarımızın halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan’da gerçekleşti. 133 milyon 697 bin 870 TL nominal değerli paylarımız halka arz edildi.
  • Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu 26 milyon 739 bin 570 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160 milyon 437 bin 440 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Nihai sonuçlara göre 160 milyon 437 bin 440 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811 milyon 18 bin 951 TL oldu. Böylece Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına imza attık.
    Halka arzda pay fiyatı 5,06 TL olarak belirlendi. Yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 12,6 katı, yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 8,5 katı, yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 4,3 katı, şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,4 katı talep geldi.

YSM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 13:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER