İsmail ALTAN
İsmail ALTAN
ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK
Yazarın Makaleleri
Yargıda e-Duruşma dönemi başladı
Yargıda e-Duruşma dönemi başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, ülkemizde de birçok alanda etkisini göstermiş olup, salgından en çok etkilenen alanlardan birisi de hukuk sistemimiz olmuştur. Nitekim mart ayından bugüne...
Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı
Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew...
Elektronik tebligatta hukuk mücadelesi sürüyor
Elektronik tebligatta hukuk mücadelesi sürüyor Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 107/A maddesinde 2015 yılında yapılan değişiklikle, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanmak üzere mükellefl ere elektronik ortamda tebligat yapılması imkanı getirildi....
Vergi kanunlarında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin anayasaya uygunluğu nedir?
Vergi kanunlarında Maliye Bakanlığı'na verilen yetkinin anayasaya uygunluğu nedir? Kanunların genel ve soyut olma karakteri göz önünde bulundurulduğunda vergisel düzenlemelerin tamamının kanun yoluyla hayata geçirilmesinin zor olduğu görülmektedir....
Vergide ceza yığılması ve suçları gözden geçirilmeli
Vergide ceza yığılması ve suçları gözden geçirilmeli İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ek 7 no'lu Protokol, Türkiye tarafından her hangi bir çekince veya beyan konulmaksızın 1985'de imzalanmış, ancak uzunca bir süre her...
Vergide çifte yargılama ve cezalandırma yasağı
Vergide çifte yargılama ve cezalandırma yasağı Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 7. Ek protokolünün...
Vergi Usul Kanunu ve Elektronik tebligat
Vergi Usul Kanunu ve Elektronik tebligat 31 Ocakta Meclis'e sunulan 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı” ile Tebligat Kanunu'nda değişiklikler...
Veri, olgu, kıymet ve hukuktur.
Veri, olgu, kıymet ve hukuktur. Hukuk bilimi ve düşüncesi yeniliğe açıktır. Yaşayış, düşünüş ve teknolojideki her değişim hukuka yansır. Veri alanındaki gelişmelerde bu yeniliklerden biridir. Veri artık hukuktur. Hukuk devleti ve hukuk...
Teminata haciz konulabilir mi?
Teminata haciz konulabilir mi? Ekonomik hayatın kötü gitmesine bağlı olarak yaşanılan sorunlar, borçlu ve alacaklılarda yeni reflekslerin gelişmesine, yeni enstrüman arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü alacaklı alacağını...
İş uyuşmazlıklarında yeni düzen: Zorunlu arabuluculuk
İş uyuşmazlıklarında yeni düzen: Zorunlu arabuluculuk Ülkemizde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, hem çalışma hayatının hem de yargının gündeminde önemli bir yer tutuyor. İş alanlarındaki gelişmeler ile paralel olarak işçi...
Niçin avukatımız olmalı
Niçin avukatımız olmalı Bilgi, veri, üst veri dünyasının kapsamı genişledikçe, yenilendikçe hukukta çok normlu analiz yorum çağına girmiştir. Hukukun değişim/etki/ uygulama hızı farklılaşmıştır. Hukuk, bilmek ve uygulamakla anlam/fonksiyon...
Avukat İle Çalışmanın Önemi Nedir?
Avukat İle Çalışmanın Önemi Nedir? Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır. Avukatlar, Hukuk...