Gelişmekte olan ülkelere borç şeffaflığı çağrısı

Dünya Bankası yeni raporunda gelişmekte olan ülkelerin finansal kırılganlıklarının azaltılması için borçların şeffaflığının artırılması çağrısı yapıyor. İşletmelerin yarısının borçlarını ödeyemeyecek olmaktan endişeli olduğu aktarılan rapora göre kredi temerrütleri hızla artabilir ve destekler bazı riskleri maskeliyor.

Gelişmekte olan ülkelere borç şeffaflığı çağrısı

İSTANBUL-TURGUT ERDİNÇ(YSM) - Dünya Bankası tarafından yayımlanan yeni rapora göre, gelişmekte olan ülkeler, COVID-19 krizi ile şeff af olmayan borçların yarattığı finansal kırılganlık sebebiyle artan riskler ile karşı karşıya. Yükselen enfl asyon ve faiz artışlarının toparlanmanın önünde daha fazla zorluklar yarattığı bir dönemde, Dünya Bankası’na göre gelişmekte olan ülkeler daha sağlıklı finansal sektörler oluşturmanın üzerinde odaklanmalı.

Dünya Kalkınma Raporu 2022: Adil Bir Toparlanma için Finansman” başlıklı rapora göre, hanehalklarının, işletmelerin, bankaların ve hükümetlerin bilançoları birbirleri ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduklarından dolayı riskler gizlenmiş olabilir. Dünya Bankası yüksek donuk kredi ve gizli borç seviyelerinin, krediye erişimi zayıfl attığını ve düşük gelirli hanehalkları ve küçük işletmeler için finansmana erişimi orantısız bir şekilde azalttığını belirtiyor.

Dünya Kalkınma Raporu, finansal risklerin erken aşamada tespit edilmesi de dahil olmak üzere bazı öncelikli eylem alanlarını özellikle vurguluyor. Tüm zorluklar ile eşzamanlı olarak mücadele etmek için gerekli mali hareket alanına ve kapasiteye sahip çok az ülke olduğu düşünüldüğünde, rapor, ülkelerin kendi bağlamlarına dayalı olarak kaynaklarını nasıl önceliklendirebileceklerini açıklıyor.

İşletmelerin %46’sı borçlarını ödeyemez hale geleceğini öngörüyor

Rapora göre pandemi sırasında gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen işletme anketleri, işletmelerin yüzde 46’sının borçlarını ödeyemez hale geleceklerini tahmin ettiklerini ortaya koyuyor.

Kredi temerrütleri hızla artabilir, özel sektör borcu kamu borcuna dönüşebilir

Kredi temerrütlerinin şu anda sert bir şekilde artabileceği ve hükümetlerin destek sağlamaları ile birlikte özel sektör borçlarının hızla kamu borcu haline dönüşebileceği vurgulanıyor.

Yeniden yapılandırma ve gevşek muhasebe standartları riskleri maskeliyor

Kriz sonucunda gelirlerde ve işletme gelirlerinde kaydedilen ciddi daralmaya rağmen, donuk kredilerin payı halen büyük ölçüde etkilenmemiş durumda ve beklentilerin altında. Bununla birlikte, Dünya Bankası raporuna göre bu durum yeniden yapılandırma politikalarından ve gevşetilen muhasebe standartlarından kaynaklanıyor olabilir. Bunların maskelediği önemli düzeylerdeki gizli riskler ise ancak destek politikalarının geri çekilmesi ile birlikte belirgin hale geliyor.

Sıkıntılı krediler proaktif yönetilmeli, İflas mekanizmaları iyileştirilmeli

Rapor sıkıntılı kredilerin proaktif bir şekilde yönetilmesi çağrısı yapıyor. Birçok hanehalkı ve şirket, düşen bireysel ve kurumsal gelir seviyeleri sebebiyle sürdürülemez hale gelen borç seviyeleri ile karşı karşıya. Etkili ifl as mekanizmaları, uzun vadeli borç sıkıntısı ve ekonomik toparlanmanın etkililiğini azaltan “zombi” şirketlere kredi kullandırımı gibi risklerden kaçınılmasına yardımcı olabilir. İfl as mekanizmalarının iyileştirilmesi, özellikle küçük işletmeler için olmak üzere mahkeme dışı çözümlerin kolaylaştırılması ve borç afl arının teşvik edilmesi, özel sektör borçlarının düzenli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olabilir.

Hanelerin 3, işletmelerin 2 aylık nakit rezervi var

Raporda düşük ve orta gelirli ülkelerde, hanehalklarının yüzde 50’sinin temel tüketimlerini 3 aydan fazla sürdürebilecek rezervinin olmadığı aktarılıyor. İşletmeler ise ortalama olarak sadece iki aylık giderlerini karşılayabilecek kadar nakit rezervine sahip olduklarını bildirmiş.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass: “Enflasyon ve sıkılaşma kaynaklı kriz, finansal kırılganlıkla yayılabilir”

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass raporun yayımlanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yapıyor: “Enfl asyon ve artan faiz oranlarından kaynaklı ekonomik krizin, finansal kırılganlık sebebiyle yayılması riski söz konusudur. Sıkılaşan küresel finansal koşullar ve birçok gelişmekte olan ülkedeki sığ iç borç piyasaları özel sektör yatırımlarını kaçırmakta ve toparlanmayı baskılamaktadır. Krediye geniş tabanlı erişim ve büyüme odaklı sermaye tahsisi doğrultusunda çalışmak kritik öneme sahiptir. Bu, küçük ve daha dinamik şirketlerin ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlerin yatırım yapmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlayacaktır.”

Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart: “Krizden önce görmedikleriniz, krizin sonunda ortaya çıkar”

Dünya Bankası Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Carmen Reinhart konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle uyarıyor: “Krizlerden önce genellikle görmediğiniz şeylerle krizin sonunda karşılaşırsınız. Birçok kırılganlığın gizli kaldığını tahmin etmek için sebepler mevcuttur. Toparlanmayı destekleyecek ve kredi büyümesini sağlayabilecek sağlıklı bir finansal sistemi desteklemek için özel olarak tasarlanan eylemleri erkenden önceliklendirmenin tam zamanıdır. Eğer bunu yapmazsak, en kötü etkilenecek kesimler en kırılgan durumdaki kesimler olacaktır.”

YSM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 19:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER