Karikatürler

Ayasofya Camiinde mebusana hitaben feryat ettim ve söyledim ki:…Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola. (Bediüzzaman Said Nursî, Divan-ı Harbî Örfî, 1909) YELLOW STAR HAYAT
Ayasofya Camiinde mebusana hitaben feryat ettim ve söyledim ki:…Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola. (Bediüzzaman Said Nursî, Divan-ı Harbî Örfî, 1909) YELLOW STAR HAYAT
34 aydır sürekli artan gıda fiyatlarıyla vatandaş en pahalı Ramazan’ı yaşıyor! EKONOMİ
34 aydır sürekli artan gıda fiyatlarıyla vatandaş en pahalı Ramazan’ı yaşıyor! EKONOMİ
Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor: “Üç kişi vardır ki, duâlarını geri çevirmemek Allah üzerine bir haktır. Orucunu açıncaya kadar oruçlu, hakkını alıncaya kadar mazlûm, evine dönünceye kadar misafir.”( Rahmet, mağfiret, af ve Kur’an ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, İslam alemine huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ederim. Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor: “Üç kişi vardır ki, duâlarını geri çevirmemek Allah üzerine bir haktır. Orucunu açıncaya kadar oruçlu, hakkını alıncaya kadar mazlûm, evine dönünceye kadar misafir.”( Rahmet, mağfiret, af ve Kur’an ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, İslam alemine huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ederim. Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
Adaylık ve Seçimi (Madde 101); Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. (Hürriyet, demokrasi, adalet; en fazla ihtiyacımız olanı belirlemek için seçimimizi iyi yapalım! Nurullah SARI) GÜNDEM
Adaylık ve Seçimi (Madde 101); Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. (Hürriyet, demokrasi, adalet; en fazla ihtiyacımız olanı belirlemek için seçimimizi iyi yapalım! Nurullah SARI) GÜNDEM
Depremde resmî vefat sayısı 48 bine dayandı. Dinmeyen büyük bir acı yaşanıyor.(Batıdan Doğuya depremleri hissetmeyen bölgemiz kalmadı-Nurullah SARI)DEPREM BÖLGESİ
Depremde resmî vefat sayısı 48 bine dayandı. Dinmeyen büyük bir acı yaşanıyor.(Batıdan Doğuya depremleri hissetmeyen bölgemiz kalmadı-Nurullah SARI)DEPREM BÖLGESİ
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek, fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. No.1388)
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek, fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. No.1388)
Bir gün gözlerimin ta içine bak, Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.(Aziz İstanbul’a dün bir tepeden bak, anlarsın ölüler nasıl yaşarmış…Nurullah SARI) GÜNDEM
Bir gün gözlerimin ta içine bak, Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.(Aziz İstanbul’a dün bir tepeden bak, anlarsın ölüler nasıl yaşarmış…Nurullah SARI) GÜNDEM
Millet depremin yaralarını sarmaya çalışırken çarşı pazarda fiyatlar hız kesmeden artıyor!(Köpürtülen zamlar yerli yerinde-Nurullah SARI)EKONOMİ
Millet depremin yaralarını sarmaya çalışırken çarşı pazarda fiyatlar hız kesmeden artıyor!(Köpürtülen zamlar yerli yerinde-Nurullah SARI)EKONOMİ
Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman el-aman!. Bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar.(“Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.” (Enfal Sûresi: 25.Ayet) Nurullah SARI)GÜNDEM
Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman el-aman!. Bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar.(“Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.” (Enfal Sûresi: 25.Ayet) Nurullah SARI)GÜNDEM
İmandır o cevher ki, İlâhî ne büyüktür! İmansız olan paslı yürek sînede yüktür! Mehmet Akif Ersoy(Kahramanmaraş ve çevredeki iller beşik gibi sallanıyor. Dua etmeye devam! Nurullah SARI) GÜNDEM
İmandır o cevher ki, İlâhî ne büyüktür! İmansız olan paslı yürek sînede yüktür! Mehmet Akif Ersoy(Kahramanmaraş ve çevredeki iller beşik gibi sallanıyor. Dua etmeye devam! Nurullah SARI) GÜNDEM
Kâinatın alkışladığı gece Regaib kandiliniz mübarek olsun! (Duaların reddolunmadığı gecelerden biri olan Leyle-i Regaibinizi tebrik ederim. Nurullah SARI) GÜNDEM
Kâinatın alkışladığı gece Regaib kandiliniz mübarek olsun! (Duaların reddolunmadığı gecelerden biri olan Leyle-i Regaibinizi tebrik ederim. Nurullah SARI) GÜNDEM
Ocak ayında dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 737 lira artarak 9 bin 796liraya çıktı. Aynı ailenin tüm ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılayabilmesi için yapması gereken harcama tutarı ise 26 bin 994 lirayı buldu. Zengin daha zenginleşirken fakirler daha fakirleşiyor.(Gelir eşitsizliği daha da artacak!Nurullah SARI)EKONOMİ
Ocak ayında dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 737 lira artarak 9 bin 796liraya çıktı. Aynı ailenin tüm ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılayabilmesi için yapması gereken harcama tutarı ise 26 bin 994 lirayı buldu. Zengin daha zenginleşirken fakirler daha fakirleşiyor.(Gelir eşitsizliği daha da artacak!Nurullah SARI)EKONOMİ
Türk-İş hesaplamalarına göre açlık sınırı 8.130 TL, yoksulluk sınırı 26.483 TL oldu. Ülkenin %90’nı yoksulluk sınırının altında ücretle geçinmeye çalışıyor.(2023 ekonomi için zor bir yıl olacak!Nurullah SARI)EKONOMİ
Türk-İş hesaplamalarına göre açlık sınırı 8.130 TL, yoksulluk sınırı 26.483 TL oldu. Ülkenin %90’nı yoksulluk sınırının altında ücretle geçinmeye çalışıyor.(2023 ekonomi için zor bir yıl olacak!Nurullah SARI)EKONOMİ
HZ. MEVLÂNÂ’NIN KEDİSİNİN İLGİNÇ HİKAYESİ: Mevlana Hazretlerinin çok sevdiği kedisi Hazreti Mevlana’nın 17 Aralık 1273 yılında vefat etmesinin ardından Hazreti Pirin mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış. 7 gün boyunca hiçbir şey yemeyen içmeyen kedi, yedinci günün sonunda ölmüş. Mevlana Hazretlerinin kızı Melike Hatun Hazreti Pirin kedisini yıkayıp beyaz bir örtüye sardıktan sonra babası Mevlana hazretlerinin mezarının yakınına gömmüş. YELLOW STAR HAYAT
HZ. MEVLÂNÂ’NIN KEDİSİNİN İLGİNÇ HİKAYESİ: Mevlana Hazretlerinin çok sevdiği kedisi Hazreti Mevlana’nın 17 Aralık 1273 yılında vefat etmesinin ardından Hazreti Pirin mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış. 7 gün boyunca hiçbir şey yemeyen içmeyen kedi, yedinci günün sonunda ölmüş. Mevlana Hazretlerinin kızı Melike Hatun Hazreti Pirin kedisini yıkayıp beyaz bir örtüye sardıktan sonra babası Mevlana hazretlerinin mezarının yakınına gömmüş. YELLOW STAR HAYAT
Tüm zamların baş tetikleyicisi akaryakıt ürünleridir! EKONOMİ
Tüm zamların baş tetikleyicisi akaryakıt ürünleridir! EKONOMİ
AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ! Üretim gelirinden vergi rekortmeni Almanya. Faiz gelirinden vergi rekortmeni Türkiye. (Faiz yiyen kimseler, kıyamet gününde kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin kalkışı gibi kalkarlar. Bunun sebebi, onların, “Alış veriş de faiz gibidir.” demeleridir. Hâlbuki Allah alış verişi helâl, faizi ise haram kıldı.(Bakara Sûresi, 275. ayet ) Nurullah SARI) EKONOMİ
AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ! Üretim gelirinden vergi rekortmeni Almanya. Faiz gelirinden vergi rekortmeni Türkiye. (Faiz yiyen kimseler, kıyamet gününde kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin kalkışı gibi kalkarlar. Bunun sebebi, onların, “Alış veriş de faiz gibidir.” demeleridir. Hâlbuki Allah alış verişi helâl, faizi ise haram kıldı.(Bakara Sûresi, 275. ayet ) Nurullah SARI) EKONOMİ
Olay kimin işine yarıyorsa, fail de odur (Mahir Kaynak)(Dağlarda teröristlere göz açtırılmıyormuş! Bana göre, teröristi, mafyası, baronu, torbacısı, casusu şehirlerde cirit atıyor. Ne diyeyim!... Devlet kendine düşeni yapar! Nurullah SARI) GÜNDEM
Olay kimin işine yarıyorsa, fail de odur (Mahir Kaynak)(Dağlarda teröristlere göz açtırılmıyormuş! Bana göre, teröristi, mafyası, baronu, torbacısı, casusu şehirlerde cirit atıyor. Ne diyeyim!... Devlet kendine düşeni yapar! Nurullah SARI) GÜNDEM
Benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Üst üste 3. zam!(Bu artışlar daha da artacak-Nurullah SARI) PİYASALAR
Benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Üst üste 3. zam!(Bu artışlar daha da artacak-Nurullah SARI) PİYASALAR
İktidarın Meclise getirdiği “Sansür yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde hapis cezaları da öngörülüyor. Teklifle “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan” kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. (Hayırlı olsun-Nurullah SARI)GÜNDEM
İktidarın Meclise getirdiği “Sansür yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde hapis cezaları da öngörülüyor. Teklifle “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan” kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. (Hayırlı olsun-Nurullah SARI)GÜNDEM
TüRK-İş’in araştırmasında, Eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245TL, yoksulluk sınırı 23 bin 600 TL olarak hesaplandı.( Hayat şartları zorlaşıyor ve ekonomi değer kaybediyor. Küresel rakamlar daha da zor günlerin geleceğini söylüyor.çalışarak üretmeye devam!Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
TüRK-İş’in araştırmasında, Eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245TL, yoksulluk sınırı 23 bin 600 TL olarak hesaplandı.( Hayat şartları zorlaşıyor ve ekonomi değer kaybediyor. Küresel rakamlar daha da zor günlerin geleceğini söylüyor.çalışarak üretmeye devam!Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
Putin’in 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkede ilk kez seferberlik ilan etmesinin ardından askerlik çağındaki birçok erkek Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Birçok kişi, ülkeyi hava yolu ile de terk ediyor. (Yeni Dünya Düzenine hazırlıklar hızlandı. Dikkat diye haykırma dönemi bitti.Haydi hayırlısı! Nurullah SARI) GÜNDEM
Putin’in 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkede ilk kez seferberlik ilan etmesinin ardından askerlik çağındaki birçok erkek Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Birçok kişi, ülkeyi hava yolu ile de terk ediyor. (Yeni Dünya Düzenine hazırlıklar hızlandı. Dikkat diye haykırma dönemi bitti.Haydi hayırlısı! Nurullah SARI) GÜNDEM
Ey gönül, tenha bir yerde dilediğin kadar rabbine ağla, ama sakın ola tenha bir yerde ağlayan birine sebep olma (Mevlana)(Ahir zamandayız! Tenhada ağlayan insanlara sebep olanlar meydanda böbürlenerek dolaşıyorlar!İlahi mizanda onları tartacak terazide hile olmaz!Hafız abi!-Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
Ey gönül, tenha bir yerde dilediğin kadar rabbine ağla, ama sakın ola tenha bir yerde ağlayan birine sebep olma (Mevlana)(Ahir zamandayız! Tenhada ağlayan insanlara sebep olanlar meydanda böbürlenerek dolaşıyorlar!İlahi mizanda onları tartacak terazide hile olmaz!Hafız abi!-Nurullah SARI) YELLOW STAR HAYAT
12 Eylül darbesinin bilançosu: 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı, 1 milyon 683 bin kişi fişlandi, cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi olmak üzere 300 kişi hayatını kaybetti, 20 bin kişi yurt dışına kaçtı, 14 bin kişi vatan haini ilan edildi… ve bu darbeyi %92 avuçları patlatırcasına alkışladı.(Hepsi yapanın yanına kâr kaldı ve unutuldu! Nurullah SARI)GÜNDEM
12 Eylül darbesinin bilançosu: 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı, 1 milyon 683 bin kişi fişlandi, cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi olmak üzere 300 kişi hayatını kaybetti, 20 bin kişi yurt dışına kaçtı, 14 bin kişi vatan haini ilan edildi… ve bu darbeyi %92 avuçları patlatırcasına alkışladı.(Hepsi yapanın yanına kâr kaldı ve unutuldu! Nurullah SARI)GÜNDEM
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15-24 yaş arasındaki nüfus 12 milyon 38 bine ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 736 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor.(Bu rakamlar daha fazla artmasın diye eğitimi ciddiye alıp, önemsemeliyiz! Nurullah SARI) EĞİTİM
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15-24 yaş arasındaki nüfus 12 milyon 38 bine ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 736 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor.(Bu rakamlar daha fazla artmasın diye eğitimi ciddiye alıp, önemsemeliyiz! Nurullah SARI) EĞİTİM