İsmail ALTAN
İsmail ALTAN
ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK
Yazarın Makaleleri
Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı
Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew...
Elektronik tebligatta hukuk mücadelesi sürüyor
Elektronik tebligatta hukuk mücadelesi sürüyor Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 107/A maddesinde 2015 yılında yapılan değişiklikle, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanmak üzere mükellefl ere elektronik ortamda tebligat yapılması imkanı getirildi....
Vergi kanunlarında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin anayasaya uygunluğu nedir?
Vergi kanunlarında Maliye Bakanlığı'na verilen yetkinin anayasaya uygunluğu nedir? Kanunların genel ve soyut olma karakteri göz önünde bulundurulduğunda vergisel düzenlemelerin tamamının kanun yoluyla hayata geçirilmesinin zor olduğu görülmektedir....
Vergide çifte yargılama ve cezalandırma yasağı
Vergide çifte yargılama ve cezalandırma yasağı Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 7. Ek protokolünün...
Veri, olgu, kıymet ve hukuktur.
Veri, olgu, kıymet ve hukuktur. Hukuk bilimi ve düşüncesi yeniliğe açıktır. Yaşayış, düşünüş ve teknolojideki her değişim hukuka yansır. Veri alanındaki gelişmelerde bu yeniliklerden biridir. Veri artık hukuktur. Hukuk devleti ve hukuk...
Teminata haciz konulabilir mi?
Teminata haciz konulabilir mi? Ekonomik hayatın kötü gitmesine bağlı olarak yaşanılan sorunlar, borçlu ve alacaklılarda yeni reflekslerin gelişmesine, yeni enstrüman arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü alacaklı alacağını...
Niçin avukatımız olmalı
Niçin avukatımız olmalı Bilgi, veri, üst veri dünyasının kapsamı genişledikçe, yenilendikçe hukukta çok normlu analiz yorum çağına girmiştir. Hukukun değişim/etki/ uygulama hızı farklılaşmıştır. Hukuk, bilmek ve uygulamakla anlam/fonksiyon...
Avukat İle Çalışmanın Önemi Nedir?
Avukat İle Çalışmanın Önemi Nedir? Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır. Avukatlar, Hukuk...